Registrační podmínky služby STAVBOMAT.CZ

Vydáno 29.7.2010, Administrátor

Registrační podmínky služby STAVBOMAT.CZ provozovaných společnosti Creactive.cz studio s.r.o. (dále jen „Provozovatel“)

Obsah

Registrační podmínky

1. platnost podmínek – tyto podmínky se vztahují na internetové stránky http://www.stavbomat.cz a další internetové servery Provozovatele (dále jen „weby“) a jejich služby, pokud je Uživatel využívá.

UŽIVATEL

2. Uživatel je srozuměn, že pro přístup k určitým službám webů může být nezbytné poskytnutí údajů Uživatele (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané Služby. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které při registraci či používání účtu sdělil, budou vždy přesné, správné a aktuální.

3. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách a službách Provozovatele, tyto zprávy mohou obsahovat reklamní sdělení třetích osob.

4. Uživatel má právo zamezit zasílání takových zpráv zasláním odpovědi s předmětem ODHLÁSIT

5. Uživatel souhlasí, že veškerý jim vložený text či jiný obsah na weby Provozovatele může Provozovatel použít jakoliv k další distribuci, zveřejnění bez nutnosti souhlasu Uživatele. Provozovatel se stává majitelem tohoto obsahu se všemi majetkovými právy výkonu tohoto vlastnictví.

PROVOZOVATEL

6. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje o Uživateli neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webů, či za ztrátu dat Uživatele.

8. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit či smazat účet Uživatele, či zamezit jeho využívání služeb webu.

9. Tyto podmínky jsou vystaveny na webech při registraci nového uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto registračních podmínek a to i bez předchozího upozornění. Stávající Uživatelé musí vyjádřit nesouhlas, aby se nově vystavená verze registračních podmínek nestala platnou mezi Uživatelem a Provozovatelem automaticky jejich vystavením.